Άρθρα: Ιανουάριος, 2016

Προσπαθήσαμε στην παρούσα εργασία να καταδείξουμε την αναγκαιότητα υιοθέτησης θεολογικών και παιδαγωγικών πρακτικών τέτοιων που θα καταστήσουν τους σύγχρονους μαθητές υποκείμενα της νέας μάθησης και να τους οδηγήσουν σε στάσεις ανεκτικότητας για την κοινωνική συνύπαρξη στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.  Η απάντηση στη βία, θρησκευτικών, ψυχολογικών ή πολιτικών αιτίων δεν μπορεί παρά να είναι η σχέση. Θεολογικά, […]

Εργασία σελίδα 88-Ιπποπόρκαροι

βιβλίο σελίδα 47 άσκηση 3 (1)

Σηκώνω χεράκι μιλάω- Η Κυριακή προσευχή