Ανάπτυξη μαθήματος στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch. Περιέχει

α) Δομή Απλής & Πολλαπλής  Επιλογής

β) Παραδείγματα

γ) Ασκήσεις – Δημιουργία μίνι παιχνιδιού

SCRATCH III