Οι μαθητές σε Α και Β Γυμνασίου πειραματίστηκαν αρκετά και αξιοποίησαν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητα τους, φτιάχνοντας κάποια βίντεο animation  μικρής διάρκειας χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό λογισμικό goanimation. Ας δούμε εδώ κάποιες απ’τις ιστορίες που έπλασαν: Στο γραφείο TV Show Danger in Space Στο νοσοκομείο Τρόικα και μέρος ΙΙ Συνάντηση ζευγαριού Love Story    […]