Για το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch:

α) Θεωρία για σχεδιασμό γεωμετρικών σχημάτων

β) Παραδείγματα και ασκήσεις

γ) Μορφές

SCRATCH II