ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ- ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022..

Όσοι γονείς έχουν κάνει την προεγγραφή του παιδιού τους στο σχολείο μας, παρακαλούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η εγγραφή.

Έντυπα που απαιτούνται για την εγγραφή:

  • Αίτηση εγγραφής(χορηγείται από το σχολείο )
  • Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού ή ληξιαρχική πράξη (χορηγείται από τον δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένο το παιδί )
  • Φωτοτυπία διαβατηρίου του παιδιού
  • Βεβαίωση κατοικίας
  • Ιατρική βεβαίωση για τη συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής αγωγής
  • Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή
    στο Δημοτικό
  • Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.

Αν υπάρχουν απορίες σχετικά με τα παραπάνω έντυπα , παρακαλώ τηλεφωνήστε στο 0049211444292.

Η Διεύθυνση του σχολείου

 

Αφήστε μια απάντηση