Άρθρα συγγραφέα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ- ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

Με την υπ. αριθμ. Απόφαση 401/Φ2-09-04-2021 του Συντονιστή Εκπαίδευσης Βερολίνου αναστέλλεται η λειτουργία των ελληνικών σχολείων στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία από 12-04-2021 έως και 16-04-2021. Από τους εκπαιδευτικούς θα παρέχεται σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας WEBEX για το διάστημα αυτό. Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου  

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β.Ρ.Β.

Με την υπ. αρ. 211/Φ32/19-02-2021 απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης Βερολίνου ορίζεται η Δευτέρα 22-02-2021 ως η ημέρα της επαναλειτουργίας των ελληνικών δημοτικών σχολείων της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας έως νεωτέρας, με τη φυσική παρουσία μαθητών- μαθητριών και εκπαιδευτικών. Ορίζεται νέο ανώτατο όριο μαθητών μαθητριών σε τμήματα. Έτσι, όπου ο αριθμός των μαθητών- μαθητριών υπερβαίνει τους 18 […]

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Με την 183/Φ32/12-02-2021 Απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης Βερολίνου συνεχίζεται η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δημοτικών σχολείων με τη φυσική παρουσία των μαθητών- μαθητριών και εκπαιδευτικών. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών θα παρέχεται έως και 19-02-2021. Τα τμήματα φύλαξης των μαθητών – μαθητριών θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τη βοήθεια και την καθοδήγηση των οριζόμενων εκπαιδευτικών. […]