Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019

Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) για το σχολικό έτος 2018-2019, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στο Μουσικό Γυμνάσιο της περιοχής τους από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μουσικό Γυμνάσιο Καβάλας (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2510247190) ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του εδώ.