Μηνιαίο αρχείο: Ιούνιος 2017

Ιούν 27

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Γραφείο Μισθοδοσίας – Κατσούρης Γιώργος – τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα Ιούλιο 2017.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει:

α΄δεκαπενθήμερο την 27-06-2017

β΄δεκαπενθήμερο την 13-07-2017

Στη μισθοδοσία Ιουλίου υπολογίστηκαν  αναδρομικές κρατήσεις για τον Ιανουάριο (ΤΠΔΥ, κλάδο σύνταξης) και για τον Φεβρουάριο (ΤΠΔΥ).

Ιούν 22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

(ΩΞΟΠ4653ΠΣ-0ΛΦ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧ ΕΤΟΣ 2017-2018

Ιούν 20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ανακοινώνουμε το πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών, της Δ.Π.Ε Αργολίδας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 2017

Ιούν 16

Ανακοίνωση τελικού αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα μετά την εκδίκαση των ενστάσεων των υποψήφιων Διευθυντών

Σας κοινοποιούμε τον αναμορφωμένο ενιαίο αξιολογικό πίνακα των αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Αργολίδας κατά φθίνουσα σειρά, όπως διαμορφώθηκε με την αριθμ. 1/16-06-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας ως συμβούλιο επιλογής, μετά την εκδίκαση των ενστάσεων και ο οποίος περιλαμβάνει μόνο τους υποψηφίους που οριστικά έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία καθώς πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής σε αυτή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 2017 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ιούν 13

Κοινοποίηση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας

Σάς κοινοποιούμε τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Αργολίδας κατά φθίνουσα σειρά, με αποτίμηση των μοριοδοτούμενων κριτηρίων τους και με ειδική μνεία όσων υποψηφίων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής.

Οι υποψηφίοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από 13-06-2017 έως και 15-06-2017 και ώρα 15.00΄ στην οικεία Δ/νση Π.Ε., τόσο κατά της μη αποδεκτής υποψηφιότητας όσο και για θέματα προσμέτρησης των αντικειμενικών μορίων (μοριοδοτούμενων κριτηρίων)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 2017

Ιούν 09

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛ.ΠΕ06, ΠΕ60 & ΠΕ70

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς μας κλάδων ΠΕ06, ΠΕ60 και ΠΕ70 (Γενικής και Ειδικής Αγωγής) που πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το Π.Δ.50/1996 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, να υποβάλουν αίτηση αμοιβαίας μετάθεσής τους εντός περιοχής, από την Πέμπτη 08-06-2017 έως και την Πέμπτη 22-06-2017 και ώρα 12:00 μ.μ., ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά στη γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), ή ηλεκτρονικά, ενυπόγραφη και σαρωμένη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.arg.sch.gr.

 

Πρόσκληση για αμοιβαίες μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ έτους 2016-2017

Υπόδειγμα αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης έτους 2016-2017

Ιούν 08

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ/ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΑΔΑ:ΩΟ1Α4653ΠΣ-Χ3Π)

Ιούν 02

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΠΕΘ 91568/E2/01-06-2017

Ιούν 02

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΣ 2017

ΩΓ354653ΠΣ-9ΥΝ

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων