Μηνιαία Αρχεία: Δεκέμβριος 2016

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Γραφείο Μισθοδοσίας – Κατσούρης Γιώργος – τηλ. 2752024478 Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα Ιανουάριο 2017. Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-12-2016 β΄δεκαπενθήμερο την 13-01-2017

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, που προτίθενται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης, να προβούν σε επικαιροποίηση του προσωπικού τους φακέλου από 14-12-2016 έως 20-1-2017, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr). Εγκύκλιος επικαιροποίησης στοιχείων για μετάθεση 13122016

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

7ΦΓ84653ΠΣ-3ΤΓ

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016