Μηνιαίο αρχείο: Ιούνιος 2016

Ιούν 30

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 11/17-06-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 11/17-06-2016 (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Π.Δ.Ε.)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 11/17-06-2016 (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Α.Ε.Π.)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 11/17-06-2016 (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

Ιούν 30

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΠΕ 10/02-06-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 10/02-06-2016

Ιούν 17

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

Γραφείο Μισθοδοσίας – Μποζιονέλος Σπύρος τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα Ιούλιο 2016.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-06-2016

β΄δεκαπενθήμερο την 13-07-2016

Ο υπολογισμός και η καταβολή των αναδρομικών διαφορών  του Νέου Μισθολογίου από 1/1/2016 έως και 30/4/2016, έγινε στην τρέχουσα μισθοδοσία. Τα αναδρομικά θα καταβληθούν το α΄ δεκαπενθήμερο.

Στους μισθούς όλων ανεξαιρέτως των υπαλλήλων υπάρχουν μικρές μειώσεις που οφείλονται σε αύξηση της εισφοράς υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. , αλλά και του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, βάσει του νέου φορολογικού και έγιναν αυτόματα από το σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Έγιναν οι περικοπές για τη στάση εργασίας στις 13/05/2016 και την απεργία στις 08/06/2016.

Ιούν 17

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΣ 2016

05 ΩΚΥ54653ΠΣ-0ΙΠ

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων