Γραφείο Μισθοδοσίας – Μποζιονέλος Σπυρίδων τηλ. 2752024478 Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον Φεβρουάριο 2016. Υπολογίστηκαν αναδρομικά οι αλλαγές ΜΚ για όσους άλλαζαν τον μήνα Δεκέμβριο 2015.  Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-01-2016 β΄δεκαπενθήμερο την 12-02-2016 Χορηγήθηκε αναδρομικά το οικογενειακό επίδομα σε όσους η […]