Γραφείο Μισθοδοσίας – Μποζιονέλος Σπυρίδων τηλ. 2752024478 Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον Ιανουάριο 2016. Υπολογίστηκαν αναδρομικά οι αλλαγές ΜΚ για όσους άλλαζαν τον μήνα Οκτώβριο και Νοέμβριο 2015.  Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 24-12-2015 β΄δεκαπενθήμερο την 13-01-2016 Παρακρατήθηκε η 3η από τις 5 δόσεις […]