Άρθρα: 26 Απριλίου, 2011

elleipsiografos Γιώργος Μπάμπουρας. Λύκειο Αγιάσου. Ελλειψογράφος. Αρχείο Geogebra

145. g_lykeiou_statistiki_proagogikes_2010

144. b_lykeiou_algebra_proagogikes_2010

143. a_lykeiou_algebra_proagogikes_2010

142. g_lykeiou_statistiki_proagogikes_2008

H δημοσίευση αυτή είναι η τέταρτη από μια σειρά δημοσιεύσεων που αφορούν εισαγωγικά μαθήματα επάνω στο πρόγραμμα Geogebra.