Άρθρα: 21 Απριλίου, 2011

Γιώργος Μπάμπουρας. Λύκειο Αγιάσου. Διδασκαλία της έλλειψης. Αρχείο Geogebra

a_lykeiou_algebra_proagogikes_2005

Γιώργος Μπάμπουρας. Λύκειο Αγιάσου. Διδασκαλία των συναρτήσεων: εκθετική, λογαριθμική. Αρχείο Geogebra