Άρθρα: Απρίλιος 9, 2011

Η διδασκαλία ήταν προγραμματισμένη να γίνει στο Γενικό Λύκειο Μύρινας από τον Σχολικό Σύμβουλο. Ματαιώθηκε όμως διότι λόγω κακοκαιρίας αποκλείστηκε στον Άγιο Ευστράτιο. Η δημοσίευση περιέχει αρχείο Geogebra και φύλλο εργασίας.

Διδασκαλία που έγινε στο 4ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης από τον Σχολίκο Σύμβουλο των Μαθημτικών. Την διδασκαλία παρακολούθησαν οι καθηγητές του σχολείου και καθηγητές από γειτονικά σχολεία. Στη δημοσίευση περιέχονται φύλλο εργασίας, 4 αρχεία geogebra και το βασικό αρχείο geogebra σε μορφή html που έχει το πλεονέκτημα να εκτελιστεί χωρίς να εχουμε εγκαταστήσει το geogebra και με […]