Άρθρα: Μάρτιος, 2011

Διδασκαλία που έγινε στον Άγιο Έυστράτιο από τον σχολικό σύμβουλο των μαθηματικών. Την διδασκαλία παρακολούθησαν: Η Διευθύντρια Άννα Μαντζουράνη και οι μαθηματικοί του σχολείου Βασίλης Σαλίχος και  Γιάννης Κωστάκης.. Στη δημοσίευση περιλαμβάνονται: φύλλο εργασίας και 4 αρχεία geogebra. Ο συνάδελφος Παναγιώτης Κουτσκουδης με ενημέρωσε ότι σε ένα από τα αρχεία (εργαλείο.ggb) υπήρχε μια αβλεψία την […]

Διδασκαλία που έγινε στον Άγιο Έυστράτιο από τον καθηγητή Βασίλη Σαλίχο. Την διδασκαλία παρακολούθησαν: Η Διευθύντρια Άννα Μαντζουράνη, ο μαθηματικός Γιάννης Κωστάκης και ο σχολικός σύμβουλος των Μαθηματικών. Στη δημοσίευση περιλαμβάνονται: φύλλο εργασίας και 3 αρχεία geogebra.

Διδασκαλία που έγινε στον Άγιο Έυστράτιο από τον καθηγητή Γιάννη Κωστάκη. Την διδασκαλία παρακολούθησαν: Η Διευθύντρια Άννα Μαντζουράνη, ο μαθηματικός Βασίλης Σαλίχος και ο σχολικός σύμβουλος των Μαθηματικών. Στη δημοσίευση περιλαμβάνονται: φύλλο εργασίας και αρχείο geogebra.

Διδασκαλία που έγινε στο Λύκειο Μούδρου από τον καθηγητή Πέτρο Αρμάο. Την διδασκαλία παρακολούθησαν οι μαθηματικοί των σχολείων του Μούδρου και ο σχολικός σύμβουλος των μαθηματικών. Στη δημοσίευση περιλαμβάνονται: Φύλλο εργασίας και δύο αρχεία Geogebra.

Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης, Διδάσκων καθηγητής: Κουτσκουδής Παναγιώτης. 3ο αρχείο από μια σειρά 3 αρχείων επάνω στην κατακόρυφη μετατόπιση καμπύλης.

Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης, Διδάσκων καθηγητής: Κουτσκουδής Παναγιώτης. 2ο αρχείο από μια σειρά 3 αρχείων επάνω στην κατακόρυφη μετατόπιση καμπύλης.

Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης, Διδάσκων καθηγητής: Κουτσκουδής Παναγιώτης. 1ο αρχείο από μια σειρά 3 αρχείων επάνω στην κατακόρυφη μετατόπιση καμπύλης.

Γυμνάσιο Μόριας, Διδάσκων καθηγητής Ντιγκράν Ματοσιάν.