Άρθρα: 27 Μαρτίου, 2011

Διδασκαλία που έγινε στον Άγιο Έυστράτιο από τον καθηγητή Βασίλη Σαλίχο. Την διδασκαλία παρακολούθησαν: Η Διευθύντρια Άννα Μαντζουράνη, ο μαθηματικός Γιάννης Κωστάκης και ο σχολικός σύμβουλος των Μαθηματικών. Στη δημοσίευση περιλαμβάνονται: φύλλο εργασίας και 3 αρχεία geogebra.

Διδασκαλία που έγινε στον Άγιο Έυστράτιο από τον καθηγητή Γιάννη Κωστάκη. Την διδασκαλία παρακολούθησαν: Η Διευθύντρια Άννα Μαντζουράνη, ο μαθηματικός Βασίλης Σαλίχος και ο σχολικός σύμβουλος των Μαθηματικών. Στη δημοσίευση περιλαμβάνονται: φύλλο εργασίας και αρχείο geogebra.

Διδασκαλία που έγινε στο Λύκειο Μούδρου από τον καθηγητή Πέτρο Αρμάο. Την διδασκαλία παρακολούθησαν οι μαθηματικοί των σχολείων του Μούδρου και ο σχολικός σύμβουλος των μαθηματικών. Στη δημοσίευση περιλαμβάνονται: Φύλλο εργασίας και δύο αρχεία Geogebra.

Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης, Διδάσκων καθηγητής: Κουτσκουδής Παναγιώτης. 3ο αρχείο από μια σειρά 3 αρχείων επάνω στην κατακόρυφη μετατόπιση καμπύλης.

Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης, Διδάσκων καθηγητής: Κουτσκουδής Παναγιώτης. 2ο αρχείο από μια σειρά 3 αρχείων επάνω στην κατακόρυφη μετατόπιση καμπύλης.

Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης, Διδάσκων καθηγητής: Κουτσκουδής Παναγιώτης. 1ο αρχείο από μια σειρά 3 αρχείων επάνω στην κατακόρυφη μετατόπιση καμπύλης.