Άρθρα: 28 Μαρτίου, 2011

Διδασκαλία που έγινε στον Άγιο Έυστράτιο από τον σχολικό σύμβουλο των μαθηματικών. Την διδασκαλία παρακολούθησαν: Η Διευθύντρια Άννα Μαντζουράνη και οι μαθηματικοί του σχολείου Βασίλης Σαλίχος και  Γιάννης Κωστάκης.. Στη δημοσίευση περιλαμβάνονται: φύλλο εργασίας και 4 αρχεία geogebra. Ο συνάδελφος Παναγιώτης Κουτσκουδης με ενημέρωσε ότι σε ένα από τα αρχεία (εργαλείο.ggb) υπήρχε μια αβλεψία την […]