Άρθρα: 16 Μαρτίου, 2011

Γυμνάσιο Πέτρας. Διδάσκων καθηγητής Παύλου Διονύσιος. Αξονική συμμετρία. Η παραπάνω δημοσίευση είναι η  τέταρτη από μια σειρά τεσσάρων δημοσιεύσεων με το ίδιο θέμα. Στο επισυναπτόμενο Zip αρχείο περιλαμβάνονται: 1 αρχείο Geogebra φυλλάδιο εργασίας και κριτήριο αξιολόγησης.