Άρθρα: Μάρτιος 14, 2011

Κουτσκουδής Παναγιώτης, Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης. 6ο αρχείο που δημοσιεύουμε (διαπραγματεύεται την συνάρτηση f(x)=αx+β) από μια σειρά αρχείων που καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος του 4ου κεφαλαίου της Άλγεβρας της Α΄ Λυκείου.

Γυμνάσιο Πέτρας. Διδάσκων καθηγητής Παύλου Διονύσιος. Αξονική συμμετρία. Η παραπάνω δημοσίευση είναι η  τρίτη από μια σειρά τεσσάρων δημοσιεύσεων με το ίδιο θέμα. Στο επισυναπτόμενο Zip αρχείο περιλαμβάνονται: 3 αρχεία Geogebra και φυλλάδιο εργασίας.