Άρθρα: Ιανουάριος 30, 2011

Αρχείο με τα βήματα της κατασκευής της παραβολής.

Θεώρημα Μέσης Τιμής, Παράδειγμα μη συνεχούς συνάρτησης.

Αρχείο με αντιπαράδειγμα συνάρτησης μη παραγωγίσιμης

g_gymnasiou_proagogikes_2009

g_lykeioy_katefthinsi_epanal