Άρθρα: Ιανουάριος 11, 2011

Δημοσιεύω πάλι το αρχείο αυτό με τον ίδιο αύξοντα αριθμό με το προηγούμενο σε μορφή .ggb. Έχουν γίνει και κάποιες διορθώσεις – βελτιώσεις στην εμφάνιση. Ο Τομ και Τζέρυ είναι το δεύτερο αρχείο μετα το θερμόμετρο επάνω στην πρόσθεση ακεραίων. Ετοιμάζονται άλλα δύο!