ΣΤ Τάξη

ΓΛΩΣΣΑ 25/5/2020Λήψη αρχείου

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 25/5/2020Λήψη αρχείου

 

ΓΛΩΣΣΑ 22/5/2020

Διαδραστικά παιχνίδια και online ασκήσεις

https://learningapps.org/watch?v=p3i3og15t20&fbclid=IwAR25d1alHYXX613HYdx212vvXk0AxZ5kQOFWUD5n3XPL7bc5G0cARsRY46k

https://learningapps.org/watch?v=p9bm5c2vc20&fbclid=IwAR0qnbWfWrlSMoUPhEmPr9x8ZdnL9W6sEqgeZ6JD4vb0scJG2ByfYM7Fy_o

 

ΓΛΩΣΣΑ 19/5/2020Λήψη αρχείου

 

ΕΡΕΥΝΩ & ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ 19/5/2020Λήψη αρχείου

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 19/5/2020Λήψη αρχείου

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  15/5/2020

Ταξίδι στον Ισημερινό

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3051?fbclid=IwAR2zaf93-_oprdYmhRLXjceI-2WtePgcljWi0tz9rxcp4bgBq89UVz2-Ff4

 

Περιστροφή και περιφορά της Γης

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2979?fbclid=IwAR2rOi89w2fZQ_ND43FMR4G1k90TlRjG2_7vHNjRrHYPzLnb-vxJNtWKZsw

 

 

ΓΛΩΣΣΑ 11/5/2020Λήψη αρχείου

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 11/5/2020Λήψη αρχείου

 

ΕΡΕΥΝΩ & ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ 11/5/2020Λήψη αρχείου

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 11/5/2020Λήψη αρχείου

 

ΕΡΕΥΝΩ & ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ 7/5/2020

Η χρήση (καύση) ορυκτών ανθράκων ρυπαίνει περισσότερο το περιβάλλον και η εξόρυξή τους αλλάζει τη μορφολογία του εδάφους. Το πετρέλαιο προκαλεί ρύπανση κατά την καύση του.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=pyMdFUHWyG8&feature=emb_logo&fbclid=IwAR03D5T6i74LU0m6LVthTe-dWbJWtDFxwtix3ZFaaWYrf8skDDBok2DYIaI

 

ΓΛΩΣΣΑ 30/4/2020Λήψη αρχείου

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 30/4/2020Λήψη αρχείου

 

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ 30/4/2020Λήψη αρχείου

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 30/4/2020Λήψη αρχείου

 

ΓΛΩΣΣΑ 27/4/2020Λήψη αρχείου

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 27/4/2020Λήψη αρχείου

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 27/4/2020Λήψη αρχείου

 

ΓΛΩΣΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – 12/4/2020Λήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

12/4/2020Λήψη αρχείου

 

ΕΡΕΥΝΩ & ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ

12/4/2020Λήψη αρχείου

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

12/4/2020Λήψη αρχείου

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 Λήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου