ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΤΩΝ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΣΚΟΥΡΤΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Από τον πίνακα στα tablet: Τα μαθήματα όπως δεν τα έχετε φανταστεί!

Απρ 20157
tablet
Σε όλο τον κόσμο η σχολική πραγματικότητα αλλάζει. Οι τεχνολογικές δυνατότητες μεταβάλλουν το τοπίο στη σχολική αίθουσα. Τα tablets έρχονται να αναδιαμορφώσουν τη φιλοσοφία της διδασκαλίας και να βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως τη δημιουργικότητα, τη συνεργατικότητα, τον τεχνολογικό εγγραματισμό και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων (problem solving). Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές, τα τρισδιάστατα περιβάλλοντα, τα παιχνίδια γνώσεων, οι πλατφόρμες ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης και πολλά ακόμη εκπαιδευτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα από ένα tablet, καθιστούν το νέο μέσο εκπαιδευτικά καινοτόμο.
kessaris-tablet-1
Στo Δημοτικό Σχολείο Σκούρτων, από τον Απρίλη του 2015, κάθε μαθητής της Στ΄ τάξης θα έχει στη διάθεσή του ένα προσωπικό tablet με προεγκατεστημένο όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό και πρόσβαση σε εκπαιδευτικά λογισμικά, λεξικά, εικονικά εργαστήρια, διαδραστικούς χάρτες, άλμπουμ φωτογραφιών, παρουσιάσεις και πλήθος εκπαιδευτικών εφαρμογών.

Η ταμπλέτα σε συνδυασμό με το διαδραστικό πίνακα, το ψηφιακό διδακτικό υλικό και την πλατφόρμα μαθημάτων (e-learning) που διαθέτει το σχολείο μας, θα δώσει νέα ώθηση στη μαθησιακή διαδικασία.

7ος Διαγωνισμός Ελληνόφωνων εκπαιδευτικών ιστότοπων

Μαρ 201531

http://www.eduwebawards.gr/wp-content/uploads/240x400.jpg

Ο ιστότοπος του σχολείου μας κλείνει 3 χρόνια και γιορτάζει την διαρκή παρουσία του στο διαδίκτυο με τη συμμετοχή του στον 7ο διαγωνισμό Ελληνόφωνων εκπαιδευτικών ιστότοπων.

Έκλειψη ηλίου 20ης Μαρτίου 2015

Μαρ 201519

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015, η Σελήνη θα περάσει ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, προκαλώντας το γνωστό φαινόμενο της έκλειψης Ηλίου. Η έκλειψη θα είναι ορατή τόσο από την Αθήνα όσο και από ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά εξαιτίας της θέσεώς μας στη Γη, ένα μόνο μέρος του ηλιακού δίσκου θα καλυφθεί από τη Σελήνη κι έτσι η έκλειψη θα είναι μερική. Το φαινόμενο θα λάβει χώρα για χρονικό διάστημα περίπου 2 ωρών και συγκεκριμένα από 10.39 πμ έως 12.49 μμ, με το μέγιστο της έκλειψης να συμβαίνει στις 11.43 πμ, οπότε και σχεδόν το 31% του ηλιακού δίσκου θα καλυφθεί από τη Σελήνη.
Λόγω των σοβαρών βλαβών που μπορεί να προκληθούν στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του οφθαλμού εξαιτίας της υπέρυθρης ηλιακής ακτινοβολίας, θα αναπροσαρμοστεί το ωρολόγιο πρόγραμμα της 20ης Μαρτίου, προκειμένου όλοι οι μαθητές/μαθήτριες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους καθ’ όλη τη διάρκεια της έκλειψης (10.30-13.00) και κατά το ανωτέρω διάστημα θα πραγματοποιηθούν δράσεις σχετικές με το φαινόμενο της ηλιακής έκλειψης, παράλληλα με τα μαθήματα.
Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών θα εκπέμπει ζωντανά από τις εγκαταστάσεις του στην Πεντέλη τη μερική έκλειψη Ηλίου στη διαδικτυακή διεύθυνση
http://www.noa.gr/index.php…, ώστε ο καθένας να μπορεί να την παρακολουθήσει. Θα υπάρχει βίντεο της εικόνας του Ήλιου από ειδικό τηλεσκόπιο, που θα τον παρατηρεί μέσα από ένα ειδικό φίλτρο.

 

Πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Φεβ 20159

Στα Σκούρτα σήμερα στις 09 Φεβρουαρίου 2015 και στο γραφείο του 6/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Σκούρτων, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 ο σύλλογος διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου που συγκροτήθηκε σε σώμα με την αρ. 13/30-10-2014 πράξη του, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ αρ. 28/Φ.12.3./03-02-2015 πρόσκληση του διευθυντή του σχολείου, σχετικά με:

  1. Πραγματοποίηση εκπαιδευτής επίσκεψης στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δέκα (10) μελών βρέθηκαν παρόντα εννιά (9) μέλη και ονομαστικά οι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Μαστροθανάσης Κων/νος 1.      Κοντελέ Ευαγγελία
2.      Χατζηγεωργακίδου Αναστασία
3.      Τζουανάκης Γεώργιος
4.      Μυλωνά Ελένη
5.      Δημητρακόπουλος Γρηγόριος
6.      Σκρίμπας Ιωάννης
7.      Μόκκας Κωνσταντίνος
8.      Παπαδοπούλου Αικατερίνη
9.      Κουτσογεώργος Αστέριος

 

ο Προεδρεύων Μαστροθανάσης Κων/νος, Δ/ντης του Δ.Σ. Σκούρτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τήρησε η Χατζηγεωγρακίδου Αναστασία.

 

Θέμα 1ο: Πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης στο Παναθηναϊκό Στάδιο

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου έχοντας υπ΄ όψην του τις υπ΄ αριθμ:

  1. Παρ. 3, άρθρο 13 του Π.Δ. 201/1998
  2. Φ12/752/Γ1/866/19-08-1998 Υ.Α
  3. Φ12/223/54381/Γ1/05-06-2003
  4. Φ9/48/12042/Γ1/03-02-2009 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.
  5. Φ9/76/18820/Γ1/18-02-2009 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.

σχετικές διατάξεις και αφού ενημερώνει σχετικά το σύλλογο διδασκόντων, τον καλεί στον προγραμματισμό των ενεργειών της σχολικής μονάδας για τη διεξαγωγή διδακτικής επίσκεψης στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ύστερα από εισήγηση του γυμναστή του σχολείου, κου Κουτσογεώργου Αστέριου, προς το σύλλογο διδασκόντων, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος Kids Athletic.

Μετά από διαλογική συζήτηση, ο σύλλογος διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Σκούρτων

αποφασίζει ομόφωνα

 την πραγματοποίηση της διδακτικής επίσκεψης αφού διαπιστώθηκε ότι υπηρετούνται διδακτικοί και παιδαγωγικοί σκοποί, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της.

Η διδακτική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη στο Παναθηναϊκό Στάδιο και αφορά όλους της τάξεις του δημοτικού σχολείου. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί με τη συνοδεία και την ευθύνη του διδακτικού προσωπικού και συμφωνείται να τηρηθεί πιστά το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης. Ως ώρα αναχώρησης ορίστηκε η 8:15 π.μ. και ως ώρα επιστροφής ορίζεται η 14:00 μ.μ. Η διαδρομή που θα ακολουθηθεί είναι: Δημοτικό Σχολείο Σκούρτων – Παναθηναϊκό Στάδιο – Δημοτικό Σχολείο Σκούρτων και θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο (πρακτορείο Στέρπη). Ως αρχηγοί της εκδρομής ορίζονται, ο Διευθυντής του Δημοτικού σχολείου, Μαστροθανάσης Κώστας και ο γυμναστής Κουτσογεώργος Αστέριος.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40/Φ.12.3./09-02-2015.

9ος Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά»

Φεβ 20159

Και τη φετινή χρονιά συμμετέχουμε στον 9ο πανελήνιο μαθηματικό διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά» που θα διεξαχθεί στις 6 Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή, για τους μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης

 

 

 

 

« Παλιότερα άρθρα


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων