Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων περιλαμβάνονται τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και η υλοποίηση αυτών είναι υποχρεωτική.

Κεντρικό στόχο έχουν οι μαθητές να εφοδιαστούν με Δεξιότητες Ζωής, Ήπιες Δεξιότητες και Δεξιότητες Ψηφιακού Γραμματισμού (Δεξιότητες του 21ου αιώνα). Στρατηγική προτεραιότητα – παράλληλα με τη συστηματικότερη καλλιέργεια των Δεξιοτήτων – είναι να ενισχυθεί η βιωματική μάθηση. Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, θα αξιοποιηθούν καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας και πρακτικές και το εκπαιδευτικό υλικό θα προσαρμόζεται σε κάθε ηλικία.

Τα Εργαστήρια οργανώνονται σε 4 Θεματικούς Κύκλους, οι οποίοι είναι οι εξής:

 

  1. Ζω καλύτερα – Ευ ζην
  2. Φροντίζω το περιβάλλον
  3. Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Ενσυναίσθηση και Ευθύνη
  4. Δημιουργώ & Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

 

Προς ενημέρωσή σας παρακάτω ακολουθούν οι τίτλοι των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν, κατά τη διάρκεια του Σχολικού Έτους 2021 – 2022, από όλες τις τάξεις του σχολείου μας για τον κάθε Θεματικό Κύκλο ξεχωριστά.

 

Α΄ ΤΑΞΗ

Μαθαίνω να αγαπώ τον εαυτό μου – Οδική Ασφάλεια

Μαθαίνω να αγαπώ και να φροντίζω το περιβάλλον που ζω

Είμαι παιδί κι έχω δικαιώματα

Το πολύτιμο νερό

 

Β΄ ΤΑΞΗ

Ψυχική Υγεία

Οικολογία – Παγκόσμια και Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά

Νοιάζομαι και Δρω – Εθελοντισμός

Οι μικροί εξερευνητές

 

Γ΄ ΤΑΞΗ

Γνωρίζω το σώμα μου και φροντίζω να το κρατώ υγιές

Ας ταξιδέψουμε με τους 12 θεούς του Ολύμπου

Όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί πολίτες του κόσμου

Τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω

 

Δ΄ ΤΑΞΗ

Οδική ασφάλεια – Κυκλοφορώ με ασφάλεια

Για το δάσος μαθαίνω – Δρω και Δημιουργώ

Τα δικαιώματα των παιδιών

Steam και η Γη γυρίζει

 

Ε΄ ΤΑΞΗ

Αειφόρος Κινητικότητα – Ενεργοί τρόποι μεταφοράς

Αναλαμβάνουμε δράση για το κλίμα που αλλάζει

Εγώ και η κοινωνία

Ηλεκτρικό ρεύμα ‘’κατηγορείσαι’’ ότι…

 

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

Γνωριμία με το ανθρώπινο σώμα – Μαθαίνω να λέω όχι – Ισότητα των δύο φύλων

Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά

Διαδίκτυο…Ασφαλώς!

Η ύφανση της προσωπικής ταυτότητας,  η επιλογή του επαγγέλματός μου