1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το σχολείο μας,  από το σχολικό έτος 2017 και έως σήμερα εκπονεί πρόγραμμα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο » Το σχολείο της φύσης». Είναι ενταγμένο στο Δίκτυο ΄΄Υπαίθρια ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση »του ΚΠΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ . Στο πρόγραμμα συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του σχολείου.

Στις κύριες δράσεις μας , τους φθινοπωρινούς μήνες  εντάσσονται πεζοπορίες και βιωματικές δραστηριότητες σε τοπικά οικοσυστήματα του Νομού μας.

Τους καλοκαιρινούς μήνες, οι δράσεις μας αφορούν  σε περιπάτους στη θάλασσα και καθαρισμό ακτών.

Στόχος του προγράμματος η γνωριμία των μαθητών μας με τα δασικά και παράλια  οικοσυστήματα του τόπου τους, η άσκηση και ψυχαγωγία, η καλλιέργεια σωματικών, ψυχικών δεξιοτήτων, η δημιουργία συνεργασίας και ομαδικότητας και τέλος, η πρόταση για δια βίου άσκηση και υιοθέτηση καλών πρακτικών.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.

Το σχολικό έτος 2017-18 το σχολείο μας  πραγματοποίησε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, που αφορούσε τη διαχείριση των συναισθημάτων, μέσα από την τέχνη του θεατρικού παιχνιδιού και του δημιουργικού χορού.

Όσον αφορά το θεατρικό παιχνίδι, επισκέφθηκαν το σχολείο μας  ειδικοί παιδαγωγοί απο το ΄΄ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ» του κ.Βγαγκέ και της κας Κουρεντζή.

Όσον αφορά το δημιουργικό χορό, επισκέφθηκε το σχολείο μας  η χορογράφος δασκάλα δημιουργικού χορού κα Τσώνου.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές.