ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας είναι:

  1. Τσαμπάνη Ευαγγελία, Πρόεδρος
  2. Ευσταθίου Τριανταφυλλιά, Αντιπρόεδρος
  3. Δημητρίου Αναστασία, γραμματέας
  4. Φέκκα Ελένη, Ταμίας – Κοσμήτορας
  5. Πασσάς Δημήτριος, Μέλος
  6. Φλώκου Ελένη, Μέλος
  7. Μαρούδη Ελένη, Μέλος