ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και την εκκένωση του κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Λίμνης.
(Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών)

Δημοτικό Σχολείο Λίμνης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ–– ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Στο σχολείο μας και καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, θα γίνονται ασκήσεις ετοιμότητας για την περίπτωση σεισμού ή άλλης φυσικής καταστροφής, σύμφωνα με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών που υπάρχει και επικαιροποιημένο αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το σχέδιο, στην περίπτωση ανάγκης εκκένωσης του κτηρίου του σχολείου οι μαθητές και οι μαθήτριες, εκτός των άλλων, βγαίνουν στην αυλή του σχολείου και επιστρέφουν στις αίθουσες μόνον στην περίπτωση που διαπιστωθεί πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και αφού γίνει επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

Στην περίπτωση ισχυρού σεισμού, οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν επιστρέφουν στις αίθουσες και παραλαμβάνονται από τον χώρο τελικής συγκέντρωσης (γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5) του σχολείου από τους γονείς ή κηδεμόνες τους.

Όπως καταλαβαίνετε σε μια τέτοια περίπτωση η τηλεφωνική επικοινωνία με τις οικογένειες όλων των μαθητών είναι αδύνατη.

Σας παρακαλούμε λοιπόν μόνο στην περίπτωση ισχυρού σεισμού, να έλθετε αμέσως στο σχολείο (εσείς ή ενήλικο μέλος της οικογένειάς σας) για να πάρετε τα παιδιά σας. Οι μαθητές δεν πρόκειται να φύγουν μόνοι τους.

Λίμνη, Σεπτέμβριος 2022
Η Διευθύντρια του Σχολείου
Πλέρου Μαρία

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ 2022-23

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ 2021-22