Παράδοση-Παραλαβή Σχολείου.

Τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 01:15 μ.μ., μέσα σε συγκινησιακό κλίμα έγινε η παράδοση της Διεύθυνσης του σχολείου από τον απερχόμενο Διευθυντή Κωστή Κων/νο στην νέα Διευθύντρια Παπαδημητρίου Ευαγγελία, ενώπιον του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου. Ένας κύκλος δημιουργικός έκλεισε, τόνισε ο απερχόμενος Διευθυντής και ένας νέος δημιουργικός κύκλος ανοίγει. Το υπέροχο ταξίδι στην εκπαίδευση συνεχίζεται και όλοι μαζί οι συνάδελφοι μαζί με τη νέα διευθύντρια, θα οδηγήσουμε το σχολείο όλο και πιο μπροστά προς όφελος των μαθητών μας. Η νέα Διευθύντρια ευχαρίστησε το Σύλλογο Διδασκόντων για την υποδοχή και υποσχέθηκε ότι με την βοήθεια όλων, σαν μια ομάδα, θα δουλεύουμε για να πάει το σχολείο πολλά βήματα μπροστά.

ΠΑΡΑ 1  ΠΑΡΑ 2 ΠΑΡΑ 3

Αθλητικές Δραστηριότητες για τη λήξη της χρονιάς 2022-23.

Την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023,πραγματοποιήθηκαν από όλες τις τάξεις του σχολείου,αθλητικές δραστηριότητες στον αύλειο χώρο του σχολείου. Οι εκδηλώσεις έγιναν για το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς 2022-23 και υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής Ιωάννη Ποντίκα. Έτσι οι μαθητές/τριες βρήκαν τον τρόπο να διασκεδάσουν, να χαρούν και να αθληθούν μετά από μια κουραστική και επικοδομητική χρονιά.

ΑΘΛ 3 ΑΘΛ 1 ΑΘΛ 7 ΑΘΛ 2 ΑΘΛ 6

Εσωτερική Αξιολόγηση Σχολικης Μονάδας Σχ.Έτ. 2022-23.

Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023)
Σχολική Μονάδα: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ – 9220081
Σχολικό Έτος: 2022 – 2023
Ημερομηνία Εξαγωγής: 19/06/2023
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου
Το 6/θ Δημ.Σχ.Καρδιτσομαγούλας, βρίσκεται σε ένα υπερσύχρονο κτίριο, κατασκευασμένο το 2007,με μεγάλο
αύλειο χώρο και όλες τις υποδομές, ώστε να μπορεί λειτουργικά να υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών και
την ομαλή και ασφαλή εκπαιδευτική καθημερινότητα των μαθητών που φιλοξενεί.Βρίσκεται σε ημιαστική
περιοχή,δίπλα από την πόλη της Καρδίτσας και οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους δείχνουν μεγάλο
ενδιαφέρον για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και στηρίζουν τις δράσεις του σχολείου.Το σχολείο
μας αποτελεί για την τοπική κοινωνία <<σημείο αναφοράς>> και αισθάνονται υπρήφανοι για το <<στολίδι>>
που έχουν στην κοινότητά τους.Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχολείο μας, βρίσκονται μαζί για περίπου
16 χρόνια, οπότε είναι μια συμπαγής , ομοιογενής ομάδα και γνωρίζει τους μαθητές από την εισαγωγή τους στην
Α τάξη και αυτό βοηθά το εκπαιδευτικό τους έργο σε μέγιστο βαθμό.Η κοινωνική διαστρωμάτωση της περιοχής
ανήκει στο ημιαστικό περιβάλλον και ως εκ τούτου οι οικογένειες που στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο
μας,προσβλέπουν σε μια αποτελεσματική και ποιτική εκπαίδευση των μαθητών. Η πολιτεία θα πρέπει να
ενισχύσει περισσότερο τη σχολική μας μονάδα σε υλικοτεχνική υποδομή, ώστε και αυτή με τη σειρά της να
παρέχει ποιοτικότερη εκπαίδευση και να φανεί αντάξια των προσδοκιών της τοπικής κοινότητας.
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Θετικά σημεία
Η λειτουργία του προγράμματος Συμβουλευτικής γονέων,συνέβαλλε τα μέγιστα στις σχέσεις μεταξύ σχολείου
και οικογένειας.Τα δίμηνα προγράμματα του ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού στις τάξεις κατά τη
διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς,βοήθησε στίς σχέσεις μεταξύ των μαθητών και μεταξύ των εκπαιδευτικών
και μαθητών. Η εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, έδωσε μια
άλλη διάσταση στη παρεχόμενη μαθησιακή διδασκαλία. Σύνδεση της μεταγνώσης των μαθητών με δράσεις στο
σχολείο με ειδικούς επιστήμονες, με εξωτερικές δράσεις σε μουσεία,εργοστάσια,περιβαλλοντικά και θεματικά
πάρκα, έδωσαν μια άλλη βιωματική προσέγγιση στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών και συνέδεσε το σχολείο με
την ευρύτερη κοινότητα ,προβάλλοντας την εξωστρέφεια του σχολείου.Η χρήση των πλατφορμών e-me και eclass,                                                                       ανέπτυξε τις δραστηριότητες των μαθητών και η έκδοση ηλεκτρονικής και έντυπης εφημερίδας από τους
μαθητές της ΣΤ τάξης, έδωσε μια διαφορετική διάσταση στην απόκτηση μεθόδων ερευνητικής μάθησης. Η
εφαρμογή αυτοαξιολόγησης της κάθε εκπαιδευτικής δράσης και ανατροφοδότησης της, βοήθησε στην
καλυτεύρεση και στην ποιοτικότερη απόδοση της κάθε δράσης με σταθισμένους δείκτες για ποιοτικότερη
απόδοση στο μέλλον.Οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών σε θέματα που άπτονται της μαθησιακής
καθημερινότητας, βοήθησαν τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν περισσότερα εφόδια και να γνωρίσουν
σύγχρονες και ποιοτικότερες επιστημονικές προσεγγίσεις για θέματα που αντιμετωπίζουν στη διδασκαλία τους
μέσα στις τάξεις.
Σημεία προς βελτίωση
Καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών στη χρήση εργαλείων web 2 στις νέες τεχνολογίες.Συμμετοχή των
εκπαιδευτικών σε περισσότερα ενδοσχολικά σεμινάρια για την πιο ομαλή ένταξή τους στις νέες μαθησιακές
προκλήσεις και την απόκτηση περισσότερων ατομικών επιστημονικών εφοδίων για παροχή ποιοτικότερης και
σύγχρονης παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές.Συνέχιση και την επόμενη σχολική χρονιά 2023-24, του
προγράμματος Συμβουλευτικής Γονέων πρός ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου τους. Τακτικότερη επαφή και
συνεργασία με τον αναβαθμισμένο ρόλο του Σχολικού Συμβούλου, ώστε να υπάρχει ενημέρωση και πιο δραστικές
λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.Επιδίωξη συμμετοχής του
σχολείου σε προγράμματα etwinning και erasmus, ώστε οι εκπαιδευτικοί του σχολείου να γνωρίσουν τις
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων και να εξάγουν τα καλά του δικού μας
εκπαιδευτικού συστήματος.
Διοικητική λειτουργία
Θετικά σημεία
Εξαιρετική συνεργασία του Διευθυντή της σχολικής μονάδας με το Σύλλογο Διδασκόντων , Σύλλογο Γονέων και
Σχολικού Συμβουλίου.Τακτικές συνεδριάσεις με το Σύλλογο Διδασκόντων για τους τριμηνιαίους
προγραμματισμούς και τη σωστή οργάνωση των δράσεων του σχολείου. Τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου
Διδασκόντων με τον υπεύθυνο του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας, για καθοδήγηση και βελτίωση των δράσεων του
σχολείου.Πρωτοβουλίες του Διευθυντή του σχολείου, μετά από ομόφωνες αποφάσεις του Συλλόγου
Διδασκόντων,για προβολή των δράσεων του σχολείου και διάχυσή τους στην ευρύτερη κοινότητα. Τακτικές
συνεδριασεις της ΕΔΥ του σχολείου και κοινές συνεδράσεις με το ΚΕΔΑΣΥ Καρδίτσας,για την ένταξη και
παρακολούθηση των διορθωτικών προγραμμάτων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τακτικές
συνεδριάσεις του Διευθυντή του σχολείου με το Σχολικό Συμβούλιο για προώθηση και επίλυση θεμάτων,σχετικά
με την υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή του σχολείου.Τακτικές συνεδράσεις του Συλλόγου Διδασκόντων με το
Σύλλογο Γονέων του σχολείου,για συντονισμό κοινών δράσεων.
Σημεία προς βελτίωση
Εύρεση πόρων από ιδιώτες,εκτός της κρατικής επιχορήγησης,με πρωτοβουλίες τπυ Συλλόγου Γονέων,για τη
βελτιοποίηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του σχολείου και τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών επισκέψεων,για
βιωματική προσέγγιση προγραμμάτων,που υλοποιούνται εντός του σχολείου. Συνεργασία του Συλλόγου Γονέων
με την ιδιωτική εταιρεία επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών ΠΟΥΡΔΑΛΑΣ-ΤΣΙΡΩΝΗΣ,για την παράδοση από
τους μαθητές του σχολείου πλαστικά πώματα πρός ανακύκλωση. Συνεργασία σχολείου και Δήμου Καρδίτσας
για την προμήθεια κάδων κομποστοποίησης,ως υλικό βάσης για την υλοποίηση προγραμμάτων εικονικών
μαθητικών επιχειρήσεων, στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας.
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Θετικά σημεία
Ο συνεχής διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών και η συνεργασία τους πάνω σε προγράμματα που υλοποίησαν
στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Μέσα από τις ενδοσχολικές επιμορφώσεις έλυσαν απορίες,κατέγραψαν πιθανές
αντιδράσεις και αντιμετώπιση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Γνώρισαν επιστημονικές τεχνικές για την
διαχείριση των τάξεων τους. Ανακάλυψαν νέες μεθόδους αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας και
ενδοσχολικού εκφοβισμού και είδαν πως διαμορφώνεται η νέα ταυτότητα του εκπαιδευτικού στη νέα
κανονικότητα.
Σημεία προς βελτίωση
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα πρέπει να συμμετέχουν σε περισσότερες επιμορφωτικές δράσεις,για να
ενημερώνονται από τους ειδικούς για τα νέα θέματα στην εκπαιδευτική διαδικασία που προκύπτουν συνεχώς.Θ
πρέπει να παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια.Κάλυψη στο
μεγαλύτερο μέρος των διδάκτρων από την Ελληνική Πολιτεία για συμμετοχή σε ετήσια προγράμματα
πανεπιστημίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών φορέων.Εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων(τεχνικών και
οικονομικών),για την ανταλλαγή επισκέψεων σε άλλα σχολεία της χώρας και του εξωτερικού, για την απόκτηση
εμπειριών σε καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές. Στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου παρακολούθηση από
τους εκπαιδευτικούς σεμιναρίων εντός της σχολικής μονάδας, με θεματικές ενότητες που ο Σύλλογος
Διδασκόντων θεωρεί ότι θα δώσουν πληροφορίες και απαντήσεις σε εκπαιδευτικά και μαθησιακά προβλήματα
που τους απασχόλησαν την προηγούμενη χρονιά.
Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
4
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις )
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχολική διαρροή – φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις )
Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις )
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Παρατηρήσεις / Σχόλια
Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων
Οι δράσεις είχαν ως αποτέλεσμα την παροχή ποιοτικότερης εκπαίδευσης στους μαθητές, με χρήση των νέων
τεχνολογιών και με περισσότερο πλουραλισμό σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία. Οι μαθητές
συμμετείχαν ως ζωντανά κύτταρα συνεργατικής ομάδας και όχι ως παρατηρητές διεκπεραίωσης του αναλυτικού
προγράμματος.Οι μαθητές προσέγγισαν με τις επισκέψεις τους με διαφορετικό τρόπο τις μεταγνωστικές τους
γνώσεις στη παρεχόμενη μάθηση εντός του σχολείου και στη συμμετοχή τους σε διάφορα προγράμματα.Οι
εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν με διαφορετική ματιά την εκπαιδευτική διαδικασία στην καθημερινή τους
πρακτική και ενσωμάτωσαν τεχνολογικά εργαλεία συνδυάζοντάς τα με βασικές οδηγίες του αναλυτικού
προγράμματος.Οι γονείς με τη δραστηριοποίηση του Συλλόγου τους,ήρθαν πιο κοντά στην καθημερινότητα της
σχολικής ζωής και συμμετείχαν ως βοηθητικοί μοχλοί στην αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων μεταξύ
μαθητών και εκπαιδευτικών.Οι δράσεις κατόρθωσαν να κάνουν γνωστή τη δουλειά του σχολείου στην ευρύτερη
κοινότητα.Το σχολείο απέκτησε το δικαίωμα να θεωρείτε ως ένα πολυδύναμο κέντρο ποιοτικής εκπαίδευσης και
πολιτισμού.
Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν
Μεγαλύτερη δυσκολία συναντήσαμε στη μετάβαση των μαθητών στη νέα κανονικότητα,εξαιτίας των
προβλημάτων που δημιούργησε η καραντίνα λόγω covid.Επίσης δυσκολία συναντάμε στο να πειστεί ένας γονέας
ότι στην έγκαιρη και σωστή διάγνωση που θα κάνουμε ότι το παιδί του έχει μαθησιακό πρόβλημα ή μια
αποκλείνουσα συμπεριφορά και θα πρέπει να αποτανθεί στο ΚΕΔΑΣΥ, για αξιολόγηση του μεγέθους του
προβλήματος.
Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).
Πρακτική 1
Άξονας
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Τίτλος Δράσης
Συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις.
Στόχος Βελτίωσης
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου για το σχ. έτος 2022-23,προγραμμάτισε και θα υλοποιήσει ενδοσχολικές
επιμορφώσεις,τουλάχιστων 15 ωρών, καθ΄όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους σε θέματα που τους απασχολούν
(εντάχθηκαν στους Τρίμηνους Προγραμματισμούς Σχολικών Δράσεων).Κάποιοι εκπαιδευτικοί θα υλοποιήσουν
προγράμματα στην πλατφόρμα etwinning με συνεργασία σχολείων εσωτερικού και εξωτερικού. Θα
συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί στη δίμηνη λειτουργία του προγράμματος Συμβουλευτικής Γονέων που θα
υλοποιηθεί στο σχολείο μας κατά τη φετινή χρονιά με την εποπτεία του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας. Τέλος κάποιοι
εκπαιδευτικοί παρακολουθούν τα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα του ΕΚΠΑ και τα επιμορφωτικά
προγράμματα που διοργανώνει η Δ.Ο.Ε. και την άνοιξη του 2023 θα ξαναγίνει προσπάθεια να εκπονηθεί ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την Πολυπολιτισμικότητα και να ενταχθεί στο πρόγραμμα ERASMUS.
Ενέργειες Υλοποίησης
Πραγματοποιήθηκαν χρονολογικά οι ακόλουθες ενέργειες, εκδηλώσεις, δραστηριότητες:
Στις 5 Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο : «Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τις
επιμορφωτικές τους ανάγκες. Επιστημονικές προσεγγίσεις». Εισηγήσεις παρουσίασαν οι: 1. Ανδρούσου
Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια του ΤΕΑΠΗ, του Πανεπιστημίου Αθηνών, 2. Καρακατσάνη Δέσποινα, Καθηγήτρια
του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπ/κής πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 3. Χαραβιτσίδης Πέτρος,
Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΑΠΗ, του Πανεπιστημίου Αθηνών, 4. Νικολοπούλου Παυλίνα, ΕΔΙΠ του
Τμήματος Κοινωνικής και Εκπ/κής πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Νοέμβριος 2022 – Μάρτιος 2023: Συμμετοχή σε ερευνητικό ερωτηματολόγιο για την ηλεκτρονική αποτύπωση
των απόψεων των εκπαιδευτικών για τις επιμορφωτικές τους ανάγκες, τις δυσχέρειες, τα αιτήματα και τις
δυνατότητες που υπάρχουν για μια ουσιαστική επιμορφωτική διαδικασία.
Απρίλιος- Μάιος 2023: Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων του ερευνητικού ερωτηματολογίου.
Την 1
η Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε εισήγηση στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Παιδαγωγικές σπουδές στην
Ελλάδα, Παρελθόν–Παρόν–Μέλλον» εν όψει της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση του Διδασκαλείου
Αλεξανδρούπολης. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη όπου τονίστηκε η σημασία της
διερεύνησης των δυνατοτήτων που υπάρχουν για την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων με άξονα τις ανάγκες
των εκπαιδευτικών και την επαναφορά της Μετεκπαίδευσης με εκπαιδευτική άδεια.
Ιούνιος 2023: Ηλεκτρονική Έκδοση πρακτικών ημερίδας.
Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)
file:///C:/Users/EFKA-PC/OneDrive/Υπολογιστής/ΦΥΤΟΧΩΜΑ merged (1).pdf

Σύγχρονη κολύμβηση….στον κάμπο και Δ και Ε τάξεις ….. χορεύουν.

Την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023,στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων, στη γιορτή για τη λήξη του σχολικού έτους 2022-23,οι μαθητές/τριες του Ολοήμερου τμήματος, παρουσίασαν, με την καθοδήγηση της δασκάλας τους Αγγελικής Γκαραγκάνη,ένα δροσερό δρώμενο,παρωδία της σύγχρονης κολύμβησης, όχι σε πισίνα ,αλλά στον …. κάμπο. Η παρουσία τους εκπληκτική και σκόρπισε άφθονο γέλιο. Στη συνέχεια μαθήτριες της Δ και Ε τάξης παρουσίασαν χορευτικό δρώμενο με σύγχρονη χορογραφία, που επιμελήθηκε η μαθήτρια της Ε τάξης Μαρία Γιολδάση, γεμάτη σκέρτσο, ένταση και ρυθμό.!!!!

ΟΛΟ 4    ΟΛΟ 2  ολοημερο ΟΛΟ 1

 

Αποφοίτηση ΣΤ τάξης σχολικού έτους 2022-23.

Την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023, σε μια σεμνή τελετή το σχολείο μας, παρουσία του Δ/ντή του σχολείου Κωστή Κων/νου, του Προέδρου της Τοπικής κοινότητας Λιάκου Βαλάντη, εκπαιδευτικών και μαθητών, αποχαιρέτησε τους αποφοιτήσαντες μαθητές/τριες της ΣΤ τάξης. Στο 5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας μεταβαίνουν οι: Βογιατζής Βασίλειος, Ζαφειρόπουλος Βασίλειος, Κατσέλου Γεωργία, Κουσάνα Φωτεινή, Λιάκος Κων/νος, Μπαλάφας Κων/νος, Παππάς Ιωάννης, Παπαδημητρίου Θεόδωρος, Παπαβασιλείου Σταματία,Στάικου Αντιγόνη, Σφέτσιου Ηλιάνα, Σταμούλης Νικόλαος, Τιτούλη Σοφία,  Τσέλα Γκλοριάνα,Τσίτρας Αντώνιος, Τσούπος Βασίλειος και στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καρδίτσας ο μαθητής Γιολδάσης Αλέξανδρος. Ο δάσκαλός τους Δημήτρης Τσέας και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου τους εύχονται: Καλή Πρόοδο, Υγεία και καλή προσαρμογή στο νέο τους σχολείο.!!!!

ΣΤ 1      ΣΤ 2    ΣΤ

Θεατρικό δρώμενο με πρωταγωνιστή τον….Έλμερ.

Την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023, οι μαθητές της Β τάξης, με σκηνοθεσία της δασκάλας τους Ζωής Κουτσιούμπα, παρουσίασαν στη γιορτή για τη λήξη του σχολικού έτους 2022-23,το θεατρικό δρώμενο <<Έλμερ το διαφορετικό ελεφαντάκι>>.Οι μαθητές από τις προηγούμενες μέρες στην τάξη τους ξεκίνησαν το φτιάξιμο των κοστουμιών της παράστασης, μοίρασαν τους ρόλους κι έκαναν και τις πρόβες τους. Η παρουσία τους εξαιρετική και οι μικροί καλλιτέχνες-θεατρίνοι, απέσπασαν τα χειροκροτήματα από τους συμμαθητές και τους γονείς που είδαν την παράσταση. Ραντεβού έδωσαν για του χρόνου, υποσχόμενοι περισσότερες εκπλήξεις.!!!!

ΕΛΜΕΡ 1 1 ΕΛΜΕΡ 2 1 ΕΛΜΕΡ 3 1 ΕΛΜΕΡ 4 ΕΛΜΕΡ 5 1 θ 1θ 11 θ 8 θ 10  θ 9 θ 7 θ 6

θ 3 θ 2 θ 5 θ 4

 

Η σχολική χρονιά 2022-2023 ….μας τέλειωσε.

Την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023,ήταν η τελευταία μέρα των μαθητών/τριών στο σχολείο μας. Ο Σύλλογος Διδασκόντων εύχεται σε όλους τους μαθητές, μαθήτριες και στους γονείς τους ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ….ΥΓΕΙΑ…..ΞΕΓΝΟΙΑΣΙΑ….ΚΑΙ  ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ !!!!!!

ΣΧΟΛΕΙΟ

Ο Σύλλογος Γονέων …δροσίζει τους μαθητές !!!!

Την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023, ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου με πρωτοστάτη την δραστήρια πρόεδρο του Μαγδαληνή Ζήση, αποφάσισαν να κάνουν μια γλυκιά και δροσερή έκπληξη νήπια και σε μαθητές/τριες του σχολείου. Μετά το τέλος των δραστηριοτήτων που πριν λάβαιναν χώρα, κάλεσαν τον παγωτατζή mister Vannillia και μοίρασε δωρεάν σε όλους δροσερό παγωτό, που ήταν ότι έπρεπε για να κλείσει δροσερά η σχολική μέρα !!!

ΠΑΓ 2    ΠΑΓΩΤΟ   ΠΑΓ 3

Ενδοσχολική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Σχολείου.

Την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023, στα πλαίσια των ενδοσχολικών επιμορφώσεων, ο Αθανάσιος Μπότας, Σχολικός Σύμβουλος, παρουσίασε  στην ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου μας το θέμα :<<Ενδοσχολική Βία και Ενδοσχολικός Εκφοβισμός>>. Μέσα στο χρονικό όριο των δύο ωρών της παρουσίασης, συζητήθηκαν τα ζητήματα της ενδοσχολικής βίας  και ενδοσχολικού εκφοβισμού που αντιμετωπίζονται στα σχολεία, μέθοδοι αποφυγής, μέθοδοι αποτροπής και κυρίως μέθοδοι αντιμετώπισης  τέτοιων φαινομένων που διαταράσσουν την ομαλή σχολική καθημερινότητα.

ΕΝΔΟ 1    ΕΝΔΟ 2

Η Β τάξη μας συστήνει τον Έλμερ.

Με αφορμή τη ζωγραφιά που έκανε ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου στον τοίχο του σχολείου, σε μια εθελοντική δράση-προσφορά στο σχολείο, οι μαθητές της Β τάξης αποφάσισαν να παρουσιάσουν ένα θεατρικό δρώμενο την μέρα λήξης των μαθημάτων. Έτσι λοιπόν βρήκαν την ευκαιρία να μάθουν και στους υπόλοιπους μαθητές την ιστορία του Έλμερ, του διαφορετικού ελέφαντα. Οι μικροί καλλιτέχνες, με τη βοήθεια της δασκάλας τους Ζώης Κουτσιούμπα, έφτιαξαν τα σκηνικά, χρωμάτισαν τα ζώα που έφτιαξαν από χαρτόνια της ανακύκλωσης, τα προσάρμοσαν ώστε να μπορούν να τα κρατούν. Μετά ασχολήθηκαν με το φτιάξιμο των διαλόγων του θεατρικού και διάλεξαν τη μουσική επένδυση της παράστασης. Μιας παράστασης που σκοπό είχε να υπογραμμίσει ότι η εξωτερική εμφάνιση δεν καθορίζει κανέναν. Αυτό που μετρά είναι η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας και τα ταλέντα που διαθέτει ο καθένας. Ο Έλμερ φωνάζει δυνατά ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΚΟΙ…ΟΛΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ….ΟΛΟΙ ΦΙΛΟΙ !!!!!

  ΕΛΜΕΡ 1ΕΛΜΕΡ 3 ΕΛΜΕΡ 5 ΕΛΜΕΡ 6 ΕΛΜΕΡ 7 ΕΛΜΕΡ 8 Β ΤΑΞΗ ΕΛΜΕΡ 9 ΕΛΜΕΡ 10 ΕΛΜΕΡ 11 ΕΛΜΕΡ 12 ΕΛΜΕΡ 13 ΕΛΜΕΡ 2