Πρόγραμμα Υποστήριξης Γονεϊκών ικανοτήτων – Τηλεφωνική γραμμή 10306

 Αγαπητοί/-ές γονείς,

 Σας διαβιβάζουμε πληροφοριακό υλικό σχετικά με το δωρεάν Πρόγραμμα  Υποστήριξης  Γονεϊκών Ικανοτήτων  (Π.Υ.Γ.Ι.) της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του Εθνικού  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  που λειτουργεί στα πλαίσια της Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306 [Επιλογή 3], από την οποία προσφέρονται ανώνυμα υπηρεσίες συμβουλευτικής, υποστήριξης και καθοδήγησης για κάθε προβληματισμό που απασχολεί τους γονείς, σχετικό με την ψυχική υγεία και τη συμπεριφορά των παιδιών.

 Λήψη αρχείου

 

ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  10306

           ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΪΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (Π.Υ.Γ.Ι.)

Έντυπο-για-εφήβους »EΠΙΛΕΓΩ  ΤΙΣ  ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ  ΜΟΥ »