Επίδοση βαθμολογίας A΄ Τριμήνου σχολικού έτους 2021-2022

         Αγαπητοί/-ές  γονείς και κηδεμόνες, 

       Ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις  της  με  αρ. πρωτ. Φ.7/151476/Δ1/23-11-2021  Υπουργικής  Απόφασης (ΦΕΚ 5439 τ.Β΄ /23-11-2021) και θέμα «Ρυθμίσεις βαθμολογίας Α΄τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022»,  σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή,  17  Δεκεμβρίου 2021, θα σας αποσταλεί εντός κλειστού και σφραγισμένου φακέλου στην τσάντα των παιδιών, το έντυπο του Ελέγχου Βαθμολογίας του Α΄ Τριμήνου των μαθητών και μαθητριών των Γ΄,  Δ΄,   Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξεων, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία σας στο σχολείο.

       Η ενημέρωση των  γονέων / κηδεμόνων  των μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στις Α΄ και  Β΄ Τάξεις, θα γίνει  μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή με τηλεδιάσκεψη – μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας  webex  – από  τις  εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων τάξεων.

                                   Με τιμή

                                  Ο Δ/ντής

                            Γιαννακός Γεώργιος