Έλεχχος μαθητικών λογαριασμών στο Π. Σ. Δ.

 

    Αγαπητοί γονείς,

    1.  Σας παρακαλούμε  να ελέγξετε τους μαθητικούς λογαριασμούς πρόσβασης των παιδιών σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και τις υπηρεσίες του (e-class,  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, κ.ά.).  

   Απαραίτητα στοιχεία, για να πραγματοποιήσετε την είσοδό είναι  το όνομα χρήστη  (username)  και ο κωδικός πρόσβασης  (password).

     α.  Σε περίπτωση  που τα ενθυμείστε, πραγματοποιήστε απλά μία είσοδο στην https://eclass.sch.gr, για να επιβεβαιώσετε την ορθότητά τους.

     β. Σε περίπτωση που δεν τα ενθυμείστε, επικοινωνήστε με τη σχολική μονάδα  για να σας βοηθήσουμε

  • κοινοποιώντας σας το όνομα χρήστη( username) μαθητή/-τριας που έχετε ξεχάσει ή
  • πραγματοποιώντας, μόνο σε περίπτωση που μας ζητηθεί από τον κηδεμόνα ,  ανάκτηση/αλλαγή  του κωδικού πρόσβασης (password).

    2. Για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Α΄ Τάξης, οι οποίοι/-ες  διαπιστώθηκε ότι  δεν έχουν μαθητικούς λογαριασμούς, ζητούμε από  τους γονείς τη συγκατάθεσή τους, ώστε  να προχωρήσουμε  στη διαδικασία δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και τις υπηρεσίες του (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, e-class κ.ά.),  και παρακαλούμε  να μας επιστρέψουν  συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το συνημμένο έντυπο.Λήψη αρχείου

         Στη διάθεσή σας για ο,τιδήποτε χρειαστείτε.

Ο Διευθυντής

Γιαννακός Γεώργιος