26 Σεπτεμβρίου : Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

   Οι γλώσσες αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, που οφείλουμε να διαφυλάξουμε, να καλλιεργήσουμε και να αναδείξουμε.

  Χρησιμεύουν ως γέφυρες επικοινωνίας με άλλους πολιτισμούς, προάγοντας την αμοιβαία κατανόηση, την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή και διευκολύνουν την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.

   Η 26η Σεπτεμβρίου είναι ημέρα αφιερωμένη στον εορτασμό των γλωσσών. Ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, στις 26 Σεπτεμβρίου, καθιερώθηκε με απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2001 και έκτοτε, κάθε χρόνο την ημερομηνία αυτή  εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές και απλοί  πολίτες απ’ όλη την Ευρώπη αλλά και όλον τον κόσμο γιορτάζουν τη γλωσσική πολυμορφία, διοργανώνοντας ποικίλες εκδηλώσεις.


 

   Δημιουργίες των μαθητών και μαθητριών του σχολείου