“Ασφαλώς κυκλοφορώ”

Στα πλαίσια του εργαστηρίου δεξιοτήτων της Δ’ τάξης ασχοληθήκαμε με το πρόγραμμα: “Ασφαλώς κυκλοφορώ” με σκοπό την κινητοποίηση των μαθητών στο θέμα της ασφαλούς κυκλοφορίας, της τήρησης των κανόνων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και προαγωγής της κυκλοφοριακής αγωγής. Για την επίτευξη της εξοικείωσης των μαθητών με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας δημιουργήσαμε μακέτα: “Η πόλη του Κ.Ο.Κ.” , αυτοσχέδια καπελάκια με σήματα του Κ.Ο.Κ. για το παιχνίδι της ασφαλούς οδήγησης και τέλος εμπνευστήκαμε το δικό μας τραγούδι για να μην ξεχνάμε την κυκλοφοριακή μας αγωγή.

Μαθητές Δ’ τάξης, Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Μανώλη Νικολέτα. Ακολουθούν φωτογραφίες με τις δημιουργίες μας.

Point Blur May232024 110528IMG 6bb9e1e5fa1d16f69be5b1ed1bcab3c7 V IMG 9faa33042b0cb2ff48049282bfef7b6a V IMG 0c22c04db8e8ebcd0a713d2552ea0278 V IMG c0b070f3d308d5bab54040e5c5a82ce4 V IMG 923ab106f3e7dc51da5b93b02dbdf03c V IMG 45027d9967abf3b7895842f85e570b4e V