Σήμερα στο σχολείο μας, μετά από πρωτοβουλία της κοινωνικής λειτουργού Φανής Μαυροβουνιώτη, μοιράσθηκε σε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό έντυπο υλικό για το εργασιακό στρες και άγχος με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του εργασιακού άγχους από τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του ΕΕΠ και  ΕΒΠ.