ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΞΕ – 46287 – 2021 – Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021_2022 (1)Συνημμένα_46287_ΜΟΥΣΙΚΑ_ΣΧ _2021 (1)