“Ανάπλαση προαύλιου χώρου!”

Το χτες….και το σήμερα!!!
Το πριν….και το μετά!
Οι προσπάθειες 4 χρόνων για την ανάπλαση και επίστρωση του προαύλιου χώρου του σχολείου….απέδωσε καρπούς!!!
Ο σχεδιασμός της σχολικής αυλής και η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να υπακούουν σε κοινές αρχές. Το περιβάλλον γενικά επιδρά στις διεργασίες απόκτησης δεξιοτήτων, στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς και γενικά στη διαδικασία ωρίμανσης του παιδιού.
Η σχολική αυλή οφείλει να είναι ένας χώρος φιλικός, που να ανταποκρίνεται στην ικανοποίηση βιολογικών ,ψυχολογικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών.
Χαρακτηριστικά μιας φιλικής αυλής είναι: η ασφάλεια, η απόκτηση της μάθησης, η αλληλεπίδραση παιδιών – περιβάλλοντος , το αίσθημα ελέγχου, η εξερεύνηση, η διαμόρφωση, η δημιουργία ειδικών χώρων, η ανάπτυξη συναισθήματος προστασίας του χώρου.
Κυρίαρχος στόχος της δράσης της ανάπλασης της σχολικής μας αυλής μας, ήταν, να γίνει πιο ευχάριστη η διαδικασία της μάθησης και η παραμονή των παιδιών στο σχολείο.
Το έργο όμως δεν τελειώνει σίγουρα εδώ. Χρειάζονται ακόμα πολλές παρεμβάσεις, αλλά και χρόνος, ώστε το περιβάλλον μας να γίνει πραγματικά πλούσιο σε ερεθίσματα, τέτοιο που να ενεργοποιεί το παιδί και να ανταποκρίνεται στη δυναμική σχέση
ανθρώπου — χώρου!
Στόχος μας, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για ένα ασφαλές και ελκυστικό σχολείο!
Μότο μας…
“Το σχολείο μας…φωλιά ευτυχίας και ουσιαστικής γνώσης!”
1 2

2 2

3 2

4 2

5 2