“Αλφαβητάρι φυσικών φαινομένων”

Το Αλφαβητάρι φυσικών φαινομένων, δημιουργήθηκε στα πλαίσια
συμμετοχής του Σχολείου μας:
α) στο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων,
β) στον 2ο Θεματικό Κύκλο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, «Φροντίζω
το περιβάλλον», Α’-ΣΤ’ τάξεις, «Κλιματική Αλλαγή-Φυσικές
Καταστροφές-Πολιτική Προστασία».
1Θ Δημοτικό Σχολείο Αγαθονησίου
Σχολικό Έτος 2021-2022
ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ