ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η κεντρική ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ηλείας βρίσκεται στο σύνδεσμο http://dide.ilei.sch.gr.
Η παρούσα ιστοσελίδα θα παραμείνει σε λειτουργία για την ανάρτηση των ανακοινώσεων/αποφάσεων του ΠΥΣΔΕ Ηλείας.
Το παλαιό περιεχόμενο, ως ιστοσελίδα της ΔΔΕ, θα μεταφέρεται σταδιακά στην νέα ιστοσελίδα.

Δείτε τον Μισθό σας

Αρχεία για Αύγουστος 2013

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

29 Αυγούστου 2013 από

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2013

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

27 Αυγούστου 2013 από

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ-ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΤΏΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

27 Αυγούστου 2013 από

1.ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΥΣΔΕ ΗΛΕΙΑΣ (27/8/2013) ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Δ/ΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕ ΗΛΕΙΑΣ 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ Δ/ΝΤΗ  ΓΥΜ. ΛΑΜΠΕΙΑΣ-ΛΤ

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

22 Αυγούστου 2013 από

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΥΣΔΕ (21/8/2013) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΥΣΔΕ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

22 Αυγούστου 2013 από

1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Δ/ΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΤΟ ΕΕΓ ΠΥΡΓΟΥ

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »

ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

21 Αυγούστου 2013 από

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενων θέσεων Δ/ντών από τους κυρωμένους αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων Δ/ντών σχολ. μονάδων ΔΕ Ηλείας

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

21 Αυγούστου 2013 από

Οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης που υποβάλουν αίτηση μετάταξης με τη διαδικασία που καθορίζεται στην αριθμ. 111967/Δ2/ 13-8-2013 (ΦΕΚ 1977 τ.Β) υπουργική απόφαση, δύνανται να μεταβούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση της Β/θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να δηλώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησής τους και να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία ως την Παρασκευή 23/8/2013 και ώρα 15:00.

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε.

20 Αυγούστου 2013 από

Οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. που υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για μετάταξη στην Π.Ε. και σε διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 11967/Δ2/13-8-2013, έχουν: 1) δικαίωμα υποβολής για οποιαδήποτε Δ/νση επιθυμούν και 2) την υποχρέωση να επισκεφτούν τη Δ/νση της οργανικής τους θέσης για να δηλώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης ή εναλλακτικά […]

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου/-ης του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Δ.Ε. Ηλείας

19 Αυγούστου 2013 από

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ/-ΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »

ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

12 Αυγούστου 2013 από

Κάλυψη κενών θέσων διευθυντών

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »

« Παλιότερα άρθρα