ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η κεντρική ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ηλείας βρίσκεται στο σύνδεσμο http://dide.ilei.sch.gr.
Η παρούσα ιστοσελίδα θα παραμείνει σε λειτουργία για την ανάρτηση των ανακοινώσεων/αποφάσεων του ΠΥΣΔΕ Ηλείας.
Το παλαιό περιεχόμενο, ως ιστοσελίδα της ΔΔΕ, θα μεταφέρεται σταδιακά στην νέα ιστοσελίδα.

Δείτε τον Μισθό σας

Αρχεία για Νοέμβριος 2013

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» Τμήμα Ιστορίας – Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

27 Νοεμβρίου 2013 από

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΑΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

26 Νοεμβρίου 2013 από

Πληροφορίες

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »

Συγκρότηση Ειδικών Διαγνωστικών Επιτροπών Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)

15 Νοεμβρίου 2013 από

ΈΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΠΓ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

13 Νοεμβρίου 2013 από

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΠΓ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ

5 Νοεμβρίου 2013 από

1. ΕΓΓΡΑΦΟ 2. ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ- ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΏΣΗΣ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

4 Νοεμβρίου 2013 από

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΥΑ) 3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΦΕΚ 4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »