ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η κεντρική ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ηλείας βρίσκεται στο σύνδεσμο http://dide.ilei.sch.gr.
Η παρούσα ιστοσελίδα θα παραμείνει σε λειτουργία για την ανάρτηση των ανακοινώσεων/αποφάσεων του ΠΥΣΔΕ Ηλείας.
Το παλαιό περιεχόμενο, ως ιστοσελίδα της ΔΔΕ, θα μεταφέρεται σταδιακά στην νέα ιστοσελίδα.

Δείτε τον Μισθό σας

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε.

20 Αυγούστου 2013 από

Οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. που υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για μετάταξη στην Π.Ε. και σε διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 11967/Δ2/13-8-2013, έχουν:
1) δικαίωμα υποβολής για οποιαδήποτε Δ/νση επιθυμούν και
2) την υποχρέωση να επισκεφτούν τη Δ/νση της οργανικής τους θέσης για να δηλώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης ή εναλλακτικά να αποστείλουν την αίτησή τους στο ΦΑΞ: 2621360563 ή 2621360564.
Η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 23/08/2013 και ώρα 15:00.
Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί στη Δ.Δ.Ε. ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης, η αίτηση δε θεωρείται οριστικοποιημένη.

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »Αφήστε μια απάντηση