Η Κλιματική Αλλαγή στο Νεπάλ

Το σχολείο Mount Valley από την Palpa του Νεπάλ,  με το οποίο συνεργαζόμαστε σχετικά με θέματα που αφορούν το περιβάλλον, μας έστειλε αυτή την παρουσίαση, που είναι σχετική με την κλιματική αλλαγή. Η παρουσίαση αυτή υπογράφεται από την οργάνωση Practical Action, η οποία προτείνει την χρήση της τεχνολογίας για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η γη και ο κόσμος. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε και να δείτε την παρουσίαση:  nepal