Μια ξεχωριστή εκδρομή

A

Η εκδρομή που κέρδισε η τάξη μας ως βραβείο για την πρώτη θέση στον διαγωνισμό του EcoFestival πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25 Οκτωβρίου στα οχυρά Ρούπελ και στο Άγκιστρο. Μετά την πολύ καλή ξενάγηση στον χώρο των οχυρών, επισκεφθήκαμε το ιχθυοτροφείο πέστροφας στο Άγκιστρο και κατόπιν είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τοξοβολία και ποδηλασία κοντά στη μικρή λίμνη της περιοχής. Η διατήρηση της ισορροπίας στη φύση και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις ήταν από τα κύρια θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε στην τάξη, με αφορμή την εκδρομή μας.

B C D E F