Μεγάλος νοητικός χάρτης κλιματικής αλλαγής

250620111450
250620111452
 250620111451

 

Στο χωλ έξω από την αίθουσά μας δημιουργήσαμε έναν μεγάλο νοητικό χάρτη με τα στοιχεία της κλιματικής αλλαγής. Έτσι μπορούν όλοι οι μαθητές του σχολείου και οι γονείς τους να προβληματιστούν και να ενημερωθούν για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.