Η φωτιά μας αφορά όλους!

Το Β2 ασχολήθηκε με τους κινδύνους των πυρκαγιών με αφορμή τις φωτιές στην Αυστραλία και στο Μάτι. Τα παιδιά προτείνουν, εκτός από τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, εθελοντισμό στη δασοπροστασία και στη δασοπυρόσβεση!