Αρχεία για Γενικά

Ποιός μπορεί να εφαρμόσει πρόγραμμα εργοθεραπείας;

9 Δεκέμβριος 2009

Μόνο οι εργοθεραπευτές, απόφοιτοι του τμήματος εργοθεραπείας της σχολής επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθηνών και απόφοιτοι αναγνωριμένων ισότιμων σχολών του εξωτερικού, με άδεια άσκησης επαγγέλματος μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν εργοθεραπευτικά προγράμματα.

Τι είναι Εργοθεραπεία;

3 Δεκέμβριος 2009

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών, (WFOT – World Federation of Occupational Therapists),  και το Συμβούλιο Εργοθεραπευτών Ευρωπαϊκών Χωρών, (COTEC – Congress of Occupational Therapists for the European Countries):

…πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα