Άρθρα συγγραφέα

Εργοθεραπευτή(ς)


Περισσότερες πληροφορίες

Αρχική σελίδα: http://blogs.sch.gr/bachergo/

Ποιός μπορεί να εφαρμόσει πρόγραμμα εργοθεραπείας;

9 Δεκέμβριος 2009

Μόνο οι εργοθεραπευτές, απόφοιτοι του τμήματος εργοθεραπείας της σχολής επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθηνών και απόφοιτοι αναγνωριμένων ισότιμων σχολών του εξωτερικού, με άδεια άσκησης επαγγέλματος μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν εργοθεραπευτικά προγράμματα.

Καθήκοντα Εργοθεραπευτή

8 Δεκέμβριος 2009

ΦΕΚ 449/τ. Β’/3-4-2007 Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι). β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις […]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Εργοθεραπευτή

6 Δεκέμβριος 2009

Π.Δ. 83 – ΦΕΚ 37/τ. Α’/7-2-1989 Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων των τμημάτων: α) Αισθητικής, β) Οδοντοτεχνικής, γ) Εργοθεραπείας, δ) Δημόσιας Υγιεινής, ε) Οπτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).

Εβδομαδιαίο ωράριο ΕΕΠ

4 Δεκέμβριος 2009

ΦΕΚ 449/τ. Β’/3-4-2007 Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ).

Τι είναι Εργοθεραπεία;

3 Δεκέμβριος 2009

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών, (WFOT – World Federation of Occupational Therapists),  και το Συμβούλιο Εργοθεραπευτών Ευρωπαϊκών Χωρών, (COTEC – Congress of Occupational Therapists for the European Countries):