Αρχεία για Νομοθεσία

Καθήκοντα Εργοθεραπευτή

8 Δεκέμβριος 2009

ΦΕΚ 449/τ. Β’/3-4-2007
Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι). β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
…πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Επαγγελματικά Δικαιώματα Εργοθεραπευτή

6 Δεκέμβριος 2009

Π.Δ. 83 – ΦΕΚ 37/τ. Α’/7-2-1989
Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων των τμημάτων: α) Αισθητικής, β) Οδοντοτεχνικής, γ) Εργοθεραπείας, δ) Δημόσιας Υγιεινής, ε) Οπτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).
…πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Εβδομαδιαίο ωράριο ΕΕΠ

4 Δεκέμβριος 2009

ΦΕΚ 449/τ. Β’/3-4-2007
Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ).
…πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα