Τι είναι Εργοθεραπεία;

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών, (WFOT – World Federation of Occupational Therapists),  και το Συμβούλιο Εργοθεραπευτών Ευρωπαϊκών Χωρών, (COTEC – Congress of Occupational Therapists for the European Countries):

Σκοπός της Εργοθεραπείας είναι η προαγωγή της υγείας και της ευεξίας των ατόμων μέσω του «έργου», καθώς και η διευκόλυνση των ατόμων στο να συμμετέχου στις καθημερινές δραστηριότητες και λειτουργίες.
Οι εργοθεραπευτές δουλεύουν σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, χώροι εργασίας, σχολεία, κατ’οίκον, ΚΑΠΗ – γηροκομεία, αναμοφωρτήρια – φυλακές κα.
Παιδιά που χρειάζονται βοήθεια στο γράψιμο, στις σχολικές εργασίες και πρακτικές, στην αυτοϋπηρέτηση και στην κοινωνική συμμετοχή μπορεί να χρειάζονται και εργοθεραπευτική παρέμβαση.

Οι εργοθεραπευτές δουλεύουν με τα παιδιά και τις οικογένειές τους στο σχολείο δίνοντας έμφαση σε:

  • κινητικότητα και μετακίνηση
  • χειρισμό των υλικών της τάξης, (χάρακα, κιμωλία, κλπ)
  • λειτουργικό γραπτό λόγο
  • σχολικές εργασίες και πρακτικές
  • δεξιότητες αυτοϋπηρέτησης
  • κοινωνική συμμετοχή
  • δεξιότητες παιχνιδιού και ελεύθερου χρόνου
  • γενικότερη ευεξία

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού πρέπει να έχουν ανεπτυγμένες τόσο τις σχολικές όσο και τις λειτουργικές τους δεξιότητες.
Οι σχολικές δεξιότητες μπορεί να περιλαμβάνουν αφαίρεση διψήφιων αριθμών, γράψιμο με κιμωλία, εντόπιση πόλεων σε χάρτη, κ.α.
Οι λειτουργικές δεξιότητες μπορεί να αφορούν άνοιγμα-κλείσιμο του φερμουάρ κασετίνας, κόψιμο με ψαλίδι, γράψιμο με ευανάγνωστα γράμματα σε μικρό χρόνο κ.α.Αφήστε μια απάντηση