Εβδομαδιαίο ωράριο ΕΕΠ

ΦΕΚ 449/τ. Β’/3-4-2007
Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ).

Καθορίζουμε το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο υποστηρικτικού έργου, των παρακάτω κλάδων, οι οποίοι εργάζονται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, ως εξής:
1) των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού,

  • 25 ώρες αν έχουν μέχρι 5 έτη υπηρεσίας
  • 24 ώρες αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας
  • 23 ώρες αν έχουν μέχρι 15 έτη υπηρεσίας
  • 22 ώρες αν έχουν μέχρι 20 έτη υπηρεσίας
  • 21 ώρες αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας

Η παραμονή τους στο σχολείο δύναται να παραταθεί μέχρι 30 ώρες εβδομαδιαίως, όταν οι ανάγκες των φοιτούντων μαθητών το επιβάλλουν. Η παράταση γίνεται με απόφαση του συλλόγου προσωπικού της σχολικής μονάδας και τη σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής.

2)Του κλάδου ΔΕ1 ειδικού βοηθητικού προσωπικού

    Του κλάδου ΔΕ1 (ΕΒΠ) το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας είναι όσες οι ώρες λειτουργίας της σχολικής μονάδας και όχι περισσότερες από 30 εβδομαδιαίως.

Με βάση το υποχρεωτικό ωράριο του εισαγωγικού βαθμού τις 25 ώρες για τους κλάδους ΕΕΠ και τις 30 ώρες για το ΕΒΠ θα υπολογίζεται αναλογικά το επίδομα ειδικής αγωγής και η προϋπηρεσία των ωρομισθίων των παραπάνω κλάδων.Αφήστε μια απάντηση